uncristian / Literatura ca un hobby? Da, dom'le!

februarie 29, 2008

Oana Cătălina Ninu

Concept editorial underground

Ridicat de ia însuşi

Baza de date – Autori 

I. Fişa individuală

Nume: Ninulescu

Prenume: Oana – Cătălina

Pseudonim(e) literar(e): Oana – Cătălina Ninu

Data şi locul nasterii: 2 mai 1985, Mangalia

E-mail: o_ana_cata@yahoo.com

Blog/ site personal: http://oananinu.wordpress.com

Cărţi publicate(titlu, an, editura, tiraj- când e cazul): Mandala (Editura Vinea, Bucureşti, 2005), videobook Mandala 2007.

Premii obţinute: Premiul I la Festivalul de poezie Prometheus, plus alte premii nesemnificative înainte de debut. Cu Mandala: Premiul Mihai Eminescu pentru debut (opera prima), Premiul Iustin Panţa pentru debut, Premiul de debut în poezie al filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România şi Premiul de debut al Colocviilor Revistei Tomis.

Colaborări: România literară, Pana mea, Cultura, Vatra, Orizont, Tribuna, Viaţa românească, Ziua literară, Paradigma, Tomis etc.

Cenacluri frecventate: Pătratul literar (condus de Mircea Ţuglea) – Constanţa, Cenaclul Euridice (condus de Marin Mincu), Cenaclul Uniunii Scriitorilor (Mircea Martin), Cenaclul Prometheus (condus de Bogdan Perdivară).

Lecturi în cenacluri, cluburi…: lecturi în cele patru cenacluri de mai sus, lecturi în Club A la Poeticile Cotidianului (Răzvan Ţupa).

Debut revuistic: nu mai ştiu

Debut în cenaclu: Pătratul literar – Constanţa

Debut on-line(reviste literare on-line): Revista de marţi: www.marti.ro

Debut sonor (înregistrari Radio cu lecturi, casete audio difuzate public, audiobook): Radio Vacanţa – Constanţa; Radio România Cultural (emisiunea Danei Pitrop).

Debut în volum: Mandala (Editura Vinea, Bucureşti, 2005)

 II. Topuri(1-10)

1. Edituri : (aleatoriu) Polirom, Humanitas, Paralela 45, Cartea Românească, Trei, Vinea, Brumar, Curtea Veche, Univers.

2.Reviste literare : Pana mea, România literară, Dilemateca, Observator cultural, Suplimentul de cultură, Vatra, Cultura, Orizont, Noua literatură, Tribuna.

3. Cartea de poezie / Cartea de proză (autori români) :

Cartea de poezie : Levantul (Mircea Cărtărescu), Fugi postmoderne (Angela Marinescu), Poemul care nu poate fi înţeles (Ion Mureşan), Familia Popescu (Cristi Popescu), Ieudul fără ieşire (Ioan Es. Pop), Fisuri (Elena Vlădăreanu), Fratele păduche (Dan Sociu), Manifest anarhist (Marius Ianuş), Ecograffiti (Ruxandra Novac), Poemul invectivă (Geo Bogza).

Cartea de proză : Craii de Curtea-Veche (Mateiu Caragiale), Simion Liftnicul (Petru Cimpoeşu), Nostalgia (Mircea Cărtărescu), Sunt o babă comunistă (Dan Lungu), Pupa russa (Gheorghe Crăciun), Băgău (Ioana Bradea), Zenobia (Gellu Naum).     

III. O…– întrebare pentru scriitorul preferat : cum scrii ?

– idee pentru o „viaţă” literară „mai bună” : scriitorii să fie mai « umani » unii cu ceilalţi  şi editurile să fie mai selective.

– problema cu (pe) care s-a confruntat(a observat-o) de când a „intrat” în literatură : mâncătoria, linguşeala, falsele « prietenii » literare, spiritul de turmă.   

IV. Întrebări cu răspuns opţional:

1. Ce ţi se pare „în regulă” în lit. română actuală? Că există potenţial.

2. Ce ţi se pare „în neregulă”?(ce te intrigă/nemulţumeşte/”atacă”) Că nu ştim să ne folosim potenţialul.

3. Ai vrea să trăieşti din scris?(daca da, cum vezi posibil acest lucru) Da, dar nu cred că e posibil în cazul meu, aşa că nu vreau să fabulez.

4. Cum „cuantifici” performanţa în literatură?(premii, nr. de cititori, statut literar…) Mihai Eminescu şi Mircea Cărtărescu.

5. Ai un model de performanţă? Încerc să cred că nu am modele.

6. Ce ar trebui să includă un management literar performant? Un spirit critic foarte pronunţat, dar şi ateliere de creaţie sau cenacluri neconvenţionale care să încurajeze oamenii foarte foarte tineri.   

V. 1. Un autoportret (în cuvinte) : EU

2. Un portret al generaţiei (unde şi cu cine te-ai încadra) : în momentul de faţă nu aş risca să dau verdicte, îi las pe critici să mă « catalogheze », cu siguranţă acest lucru le produce o veritabilă plăcere.  

VI. 1.Ce-mi doresc/propun eu ca scriitor? Să scriu cât mai diferit faţă de mine şi faţă de toţi scriitorii de pe planetă şi din toate timpurile.    

2. Ce-ţi doresc eu ţie, cititorule? Ce nu ţi-aş dori(vreodată)? Îţi doresc să (mă) citeşti şi să (mă) critici. Nu îţi doresc să citeşti maculatură.   

februarie 27, 2008

„pana mea” la Braşov (din 2007)

Filed under: camera literară video,Pana mea,Reviste — miculftiriadi @ 8:39 pm

O revistă de literatură în turneu. Turul României’n pana mea.

februarie 26, 2008

chestionar nr. 2 – răspunsuri Mihai Ignat (2003)

 
1. Ce "soluţii" întrevedeţi pentru o "relansare" (difuzare/recunoaştere) a producţiei
editoriale de poezie?
2. Cine şi, mai ales, cum trebuie să se implice în această "relansare"?
 
 mihai-ignat.jpg
1-2.Nu întrevăd soluţii, dat fiind faptul că ele nu depind de mine, autorul
de poezie (lansările nu sînt o soluţie, nici povestea eroic-ridicolă
cu vîndutul cărţilor proprii la o tarabă...), ci de editori şi de difuzori.
Iar editorii şi difuzorii nu sînt interesaţi cu adevărat de promovare/difuzare
decît în ceea ce priveşte numele deja celebre (foarte puţine, de altfel). De ce?
Editorii pentru că: mulţi autori îşi plătesc apariţiile; multe apariţii sînt
(sau măcar erau)subvenţionate (nu atît nominal, individual, cît prin prezenţa
într-o colecţie, serie etc.); tirajele fiind mici iar preţul cărţii fiind
relativ derizoriu, nici măcar vînzarea tuturor exemplarelor nu duce la profit ş.a.
Difuzorii pentru că: preţul relativ mic al cărţii nu le aduce cine ştie ce profit;
poezia nu are mulţi cumpărători. După cum se vede, e vorba de un adevărat cerc vicios.
3. Care ar fi editurile (preferabil cinci, ordine descrescătoare) pe care
le apreciaţi pentru colecţiile (numiţi) /titlurile de poezie publicate după 1989? 
(inclusiv edituri dispărute)
Într-o ordine aleatorie: Marineasa, Pontica, Vinea, Paralela 45, Cartea Românească
4.Cum vă explicaţi faptul că,deşi majoritatea editorilor consideră poezia
"nerentabilă"(financiar),se organizează periodic(în special debuturi)de poezie?
(Curios este şi faptul că destule "jurizări" ale apariţiilor
editoriale aduc în prim-plan...prea multe premii...naţionale,nu de puţine
ori clientelare)
Concursurile de poezie, pînă la urmă nu foarte numeroase
(mă refer la cele semnificative şi statornice - nu judeţene şi/sau moarte
după una-două ediţii, nu presupun zeci de autori care ar urma să fie publicaţi,
ci doar cîţiva (dacă nu doar unul sau doi), ceea ce nu implică sume exorbitante.
Editorii care riscă publicarea fie sînt prieteni cu membrii juriului
(sau chiar fac parte din juriu),
fie, de dragul unui oarecare prestigiu adus de concurs, acceptă să piardă nişte bani
(dar ţin să observ că asta se întîmplă din ce în ce mai rar).
Pe de altă parte, mie nu mi se pare
că aceste concursuri, fie şi (autointitulate) naţionale, sînt chiar aşa de numeroase.
Şi am impresia că se răresc pe zi ce trece...
5.Credeţi că poezia contemporană are publicul pe care îl merită? Sau consideraţi 
că şi factorii "de imagine"(absenţa promovării,festivismul ieftin al festivalurilor "locale",
"goana" după exclusivitate,devalorizarea colectiilor editoriale prin apariţii "plătite",etc) 
fac din poezia română de azi o mare necunoscută pentru cititorul accidental?
Poezia contemporană bună nu are publicul pe care îl merită. În primul rînd
pentru că e difuzată prost şi nu ajunge la toţi cei care ar putea fi interesaţi de ea.
În al doilea rînd pentru că poezia proastă, prezentă în exces şi comentată în exces
(de critici incompetenţi, fără gust etc.), perverteşte şi "derutează" gusturile prezumtivilor,
foarte tineri cititori.Pe de altă parte, e o greşeală să credem că cititorii de poezie sînt o masă
semnificativă; în fond, cititorul de poezie nu e unul "obişnuit", de romane - să zicem 
(să nu ne facem iluzii: Eminescu e cunoscut ca nume, ca simbol naţional etc., dar nu e citit 
de cei mulţi decît la nivelul celor cîteva texte din manuale)
6.Ce ştiţi despre "poezia sonoră"(nu doar sub aspect de "suport")?
Că nu există, dar n-ar strica să apară.
7. În eventualitatea apariţiei pe piaţă a unor ediţii(oficiale)sonore
ale Cărţii de Poezie, ce şanse consideraţi că ar avea aceste "noi"(la noi)
"formule" să se impună? Vor interesa publicul? Dar pe autori? De ce?
Corespunde acest proiect unei tendinţe actuale? Aveţi argumente(pro/contra)
în privinţa unui asemenea proiect?
Ediţiile sonore vor interesa cu siguranţă autorii, dar nu publicul larg.
Totuşi, în măsura în care tirajul ar fi atît de mare încît preţul unei casete
să fie scăzut, sfera s-ar lărgi niţeluş. Schimbarea suportului va interesa, însă,
consumatorii "de hîrtie" (prin noutatea formulei, prin faptul că poezia se "personalizează"
prin vocea autorului). Proiectul ar putea avea oarecare succes dacă ca fi foarte bine
mediatizat, 
dacă preţul casetei va fi rezonabil, dacă respectivele casete vor avea o difuzare mult mai bună 
decît aceea a cărţilor de poezie.
8. Care ar fi primele zece titluri(ordine descrescătoare) cu care ar trebui
începută o asemenea colecţie?
În ordine aleatorie: Poeme de amor, Tomografia şi alte explorări, Ieudul fără ieşire.
Şase cînturi pentru cei care vor să închirieze apartamente, Deadevă, Dragoste şi bravură,
Singurătatea colectivă, Bucla, Time-out, E vremea să porţi cercei.
9. Care ar problemele cu care se confruntă astăzi poezia română/nivel formal:
a)neglijenţa editorilor
-promovare "clientelară"(concesii financiare)
-neconcordanţa tiraj declarat-tiraj real
-subvenţii "suspecte",de unde şi fluctuaţiile de "schemă"(cărţi anunţate la editura x apar la editura y)
-calitatea deficitară(hîrtie/grafică) a colecţiilor
-nerespectarea termenului de tipărire
-probleme cu difuzarea
-alte aspecte(de identificat)
b)confuzia valorică
c)dezinteresul masiv al cititorilor,"transferaţi" spre alte "orientări"
sau "descurajaţi" de ignoranţa unor instituţii
d) alte cauze(de identificat)
Problemele colaterale ar fi: promovarea clientelară, subvenţionarea preferenţială,
difuzarea dezastruoasă, confuzia valorică, dezinteresul masiv al cititorilor.

Chestionar datat 2003, aplicat în vederea promovării ediţiilor sonore ale cărţii de poezie. 
Foarte scurte pasaje au fost introduse într-o anchetă dedicată "ediţiilor sonore", publicată
în Ziarul de duminică.Ediţia sonoră underground (la reportofon)a cărţii "Klein spuse" a fost 
înregistrată de autor şi difuzată public la Târgul Gaudeamus, audiţie soldată cu "dispariţia" 
reportofonului. Şi să mai spună cârcotaşii că "fanii" poeziei n-ar face orice! 
Orice ar încerca să acrediteze cei care au un dinte împotriva poeziei, datele certe confirmă faptul că datorită
rolului "oarecare" jucat de poeţi, editurile româneşti s-au orientat spre editarea cărţilor scriitorilor
români. Şi, înainte de a da prozei întâietatea necesară (discuţia e mult prea amplă), au fost (asta e realitatea)
antologiile de poezie. Deci, domnilor şi doamnelor, fiţi răi, dar fiţi şi informaţi când faceţi caterincă
de "poezia" în ansamblu. Nu prea iese socoteala şi nici nu prea are cine s-o ţină."Puştismele" nu reprezintă o scuză onorabilă.
 
 Că tot vorbim despre poezie...În liceu, la o clasă paralelă, exista un tip ce se dădea interesant şi spunea 
fetelor că scrie poezie.În plus, râdea nevoie-mare de toţi poeţii liceului(m-a ferit soarta!) De câte ori îl rugam 
să ne arate şi nouă, ne-ntorcea spatele.Oare pentru că-şi lipea cu o meticulozitate de invidiat o foaie pe care scria "POET"? 
Era scriitor, băiatul.Nu ştiu câte fete au muşcat momeala, dar ştiu că n-am citit nimic din respectivul "poet". Astăzi proza 
avocaturii l-a făcut celebru. 
Nu ne-am mai întâlnit (sper că aerul de "rasă superioră" a fost o fază pe care a depăşit-o).Mi-am amintit de el pentru că am
descoperit şi alţii care i-au preluat "poezia". Aflându-mă la o lansare a revistei, am reperat un "poet". Doar că tricoul ţinea loc
de foaie. Ideea e aceeaşi. "Scria" pe spate, ce pana mea!

februarie 20, 2008

one Leac show

Filed under: Aproape de scriitori,Autori,camera literară video,V.Leac,Video — miculftiriadi @ 3:43 pm

februarie 18, 2008

câte ceva despre… Sorin Stoica

Filed under: câte ceva despre,Sorin Stoica — miculftiriadi @ 11:51 am

scurte fragmente cu Alexandru Stana despre „domnul Sorin”

Notă: din motive obiective, până pe 18 martie voi posta mai puţin. Spor la treburi.

februarie 14, 2008

Alexandru Vakulovski

Filed under: camera literară foto,chestionar nr.1,micul ftiriadi,Scriitori — miculftiriadi @ 12:54 pm

au apărut tiuk!(nr 18) şi stare de urgenţă(nr 3), aşa că scoatem de la naftalină nişte răspunsuri potrivite momentului. Pe Sandu îl găsiţi pe http://vklvsk.blogspot.com/ 

Ridicat de ia însuşi

concept editorial underground

Baza de date – Autori                               

Fişa individuală                  în micul ftiriadi, nr tiuk, 20 mai 2003

Nume: Vakulovski

Prenume: Alexandru

Pseudonim(e) literar(e): Sandu Vaculovschi, Alexandru Canzoni, Sachi

Data şi locul naşterii: 9 aprilie 1978, Republica Moldova (Antoneşti, jud. Tighina)

e-mail: vakulovski@yahoo.com

Cărţi publicate: Pizdeţ (Aula, 2002), Oedip regele mamei lui Freud (Aula, 2002), Ruperea (Ridicat de ia însuşi, 2002)

Premii obţinute: Premiul Fundaţiei Esinencu, 2002, pentru Pizdeţ

Colaborări: Tiuk!, Contrafort, Steaua, Apostrof, Viaţa românească…

Cenacluri frecventate: KLU

Lecturi în cenacluri, cluburi…: La Serioja (Chişinău), Litere Cărtărescu (Bucureşti), KLU (Cluj)

Debut revuistic: Steaua Roşie (…1989, Ştefan Vodă)

Debut în cenaclu: La Serioja (Chişinău)

Debut on-line (reviste literare on-line): Tiuk!

Debut sonor (înregistrări Radio cu lecturi, casete audio difuzate public): ProFM Cluj, 2002, KLU în colaborare cu radio pirat FF (Cluj), 2003, Radio MIX, 2003

Debut underground: 2002, Ruperea

II. Topuri (1-10)

1. Edituri: Nu avem edituri de top, poate ajung cîndva alea care sînt acum underground

2. Reviste literare: Tiuk

3. Cartea de poezie: Dacă ţi-aş răspunde, ai zice că sînt prea subiectiv…

ianus-sandu-si-mihai.jpg Marius Ianuş, Sandu şi Mihai Vakulovski (Litere Bucureşti, 2000 – inedit)

III. O…

– întrebare pentru scriitorul preferat: Da’ de ce, băi?

– idee pentru o „viaţă” literară „mai bună”: Cuba

– problemă cu (pe) care te-ai confruntat (ai observat-o) de cînd ai „intrat” în literatură: Cine a furat, totuşi, sandwichul?

IV. Întrebări cu caracter opţional:

1. Ce ţi se pare „în regulă” în literatura română actuală? Nimic

2. Ce ţi se pare „în neregulă”? (ce te intrigă/nemulţumeşte/”atacă”?) Totul

3. Ai vrea să trăieşti din scris?(dacă da, cum vezi posibil acest lucru): Da.

4. Cum „cuantifici” performaţa în literatură? (premii, nr. de cititori, statut literar…) Nu ştiu, probabil mulţi bocanci, tricouri, bere…

5. Ai un model de performanţă? Eminem

6. Ce ar trebui să includă un management literar performant? Bani

V. 1. Un autoportret (în cuvinte): Ras, la computer, cafea, ţigări, Paraziţii, Luna Amară, Andrei Gheorghe

2. Un portret al generaţiei (unde şi cu cine te-ai încadra): O generaţie din internet-cafe-uri, mult hip-hop& rock

VI. 1. Ce-mi doresc/propun eu ca scriitor? „Din 2 cuvinte 3 le zic în glumă, / Măcar o dată-n viaţă vreau să fut pe Lună/ Din 2 zile 3 tot trec în glumă/ Măcar o dată-n viaţă am să fut pă Lună.”

2. Ce-ţi doresc eu ţie, cititorule? Ce nu ţi-aş dori (vreodată)? Lectură plăcută! Să nu te afli în WTC!

februarie 8, 2008

miercuri(13 februarie) la Poeticile Cotidianului o întâlnire cu Viviana Muşa

Filed under: Lansări,Viviana Muşa — miculftiriadi @ 2:26 pm

Nume: dan sociu Data: 11.06.2007 – 23:49
Eminescu spunea
cîndva
cînd eram eu printr-a şasea
în scrisoarea a doua
cum că „femeia e o şcoală”
Vivi tu
eşti şcoala mea
specială
Anunţ: a aparut la tiparniţa ilegalistă a lui un cristian placheta „şcoala specială” de Viviana Muşa

comentariu preluat de pe club literar

Viviana Muşa – „Stelică?”(citeşte Dan Sociu) / Literatura tânără 2007, Cluj-Napoca 2007

viviana-002.jpg 

La POETICILE COTIDIANULUI în Club A

vezi blog

Doamna Jeni – Eugenia Streche

şi

Doamna Elena de la cabinet – Viviana Muşa

vă invită la o lecţie deschisă la


ŞCOALA SPECIALĂ

2008-02-021.jpg

Miercuri,13 februarie, intrăm în tura de după-amiază la 18.30

Inspector de specialitate: Răzvan Ţupa

ORAR:

Citire

– poezii, Viviana Muşa, ŞCOALA SPECIALĂ, proiectul NO NAME

2008-02-022.jpg

Muzică

– vor cânta copiii Lucian, Narghita, Veronica şi Alexandru

Desen

– invitată scenografa Alexandra Penciuc

Viviana Muşa – psiholog a scris poeziile grupate sub titlul „ŞCOALA SPECIALĂ”, proiectul NO NAME

Eugenia Streche – învăţător educator în învăţămantul special grad didactic II , 22 de ani de experienţă

Alexandra Penciuc – scenografă a pus în scenă la Studio Casandra şi Teatrul Act piesele

„Cui i-e frică de Virginia Woolf?” şi „Amalia respiră adânc”

Răzvan Ţupa – redactor şef Revista Cuvântul, gazda „Poeticilor cotidianului” în Club A

Lucian, Narghita, Veronica şi Alexandru precum şi mulţi alţii sunt copiii de la Şcoala specială

–––––

Se spune că autorul român e dependent de sistem. Se consideră că trebuie să aştepte să i se lanseze o carte sau să i se pună o pilă. Aflaţi că acestea sunt baliverne. Nu de puţine ori lansările „oficiale” devin simple afişe.

2008-02-023.jpg

Viviana Muşa vine la Poeticile Cotidianului cu propria formulă de lansare. „Lansarea” carnetului no name nu este decât un pretext. Întâlnirea cu autoarea este adevărata provocare.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.